Cần tìm việc làm thêm nghiêm túc, ưu tiên chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.?

Ai có biết chỗ nào không ạ?
1 câu trả lời 1