Cái gì to bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào ? Xem đáp án trong trang bên dưới nhưng ko thấy đúng lắm . https://caudo.net/cau-do-vui?

7 câu trả lời 7