Cho em hỏi em muốn mở tài khoản ngân hàng nhưng ngại vi ms có 15 sắp sang 16 tuổi cho em hỏi em có thể mở dc tài khoản ngân hàng ko?

5 câu trả lời 5