Thời điểm nào trong ngày các nước trên TG có cùng một giờ (ko phải múi giờ) ??

8 câu trả lời 8