Cho mình hỏi một vuông nuôi tôm trung bình khoảng bao nhiêu ngàn mét khối ạ?

4 câu trả lời 4