GIÚP!GẤP Mình bị mất fb. khi khôi phục lại fb thì có vấn đè sau:?

+chọn nhận mã bằng yahoo thì nó thông báo email ko đúng :"Sử dụng Yahoo! để đặt lại mật khẩu Email không đúng" + khi chọn nhận mã bằng email thì mình ko nhận được mã trong gmail Các bạn giúp mình +khi bấm vào ;"không còn truy cập được nữa " =>" tôi không thể truy cập email" thì nó... hiển thị thêm +chọn nhận mã bằng yahoo thì nó thông báo email ko đúng :"Sử dụng Yahoo! để đặt lại mật khẩu
Email không đúng"

+ khi chọn nhận mã bằng email thì mình ko nhận được mã trong gmail
Các bạn giúp mình
+khi bấm vào ;"không còn truy cập được nữa " =>" tôi không thể truy cập email" thì nó thông báo :"không được phép truy cập email"
Mà ai có hiểu biết nhiều về fb thì giúp mình lấy lại fb vơi
hãy liên hệ :01657773102
5 câu trả lời 5