Nhà cũ của tôi kế bên có 1 cái mộ,lúc đó tôi học lớp 2 ,Đôi lúc trong phòng nhìn ra tôi cảm giác như ai đó đi qua cửa phòng,chị tôi cũng vậy?

Hiện tượng đó có phải hồn ma không ?
4 câu trả lời 4