Bạn nào biết về matlab giúp mình với?

Minh co phuong trinh:

dw/dt= 5.05*w^n-2*w.
0.6<= n <=0.7
w0=0.5
0<= t <=20

Cau hoi:
Dung ham ODE de giai phuong trinh tren va dung dap an do de kiem t1, t1 la thoi gian de dat den w1=10 cho moi gia tri cua n.

Minh cam on cac ban nhieu
4 câu trả lời 4