Các bạn ơi chi minhf hỏi?

Các bạn ơi cho mình hỏi - Tại s phải có thí nghiệm so sánh giống - vì s phải có thí nghiệm giống trc khi gieo trồng - khảo nghiệm giốnv mới đem lại cho ta lợi ích gì - khi đưa giống mới vào sx đại trà kg qua khảo nghiệm dc không ? - giống mới chọn tạo hoặc nội là gì... hiển thị thêm Các bạn ơi cho mình hỏi
- Tại s phải có thí nghiệm so sánh giống
- vì s phải có thí nghiệm giống trc khi gieo trồng
- khảo nghiệm giốnv mới đem lại cho ta lợi ích gì
- khi đưa giống mới vào sx đại trà kg qua khảo nghiệm dc không ?
- giống mới chọn tạo hoặc nội là gì
Huhuu mấy bạn giúp mình clvới lovee
4 câu trả lời 4