Mọi người tỉ lệ 1:2cm có đc koi là tỉ lệ trong bản vẽ kỉ thuật hk ạh?

4 câu trả lời 4