Nhân viên thủ kho khu mua sắm có nặng nhọc không?

M.n cho mình hỏi làm nhân viên thủ kho khu mua sắm có nặng nhọc không mọi người, mình đang dự định làm mà chưa biết công việc ntn? Có yêu cầu người có sức khỏe tốt để khiên vác hay không? Vì toàn thấy đồ nặng như tủ lạnh...
6 câu trả lời 6