Không copy file sang usb được?

khi copy 1 file đuôi pdf sang usb thì nó thông báo : An unexpected error is keeping you from copying the file. If you continue to receive this error, you can use the error code to search for help with this problem
ai có thể giúp mình được k
5 câu trả lời 5