Về chuyển khoản ngân hàng?

tình hình là em có kinh doanh online thì phải bắt buộc chuyển khoảng với khách ở xa vậy nếu làm sao để biết ngta đã chuyển khoản cho mình tại thời điểm đó hay chưa ví dụ ngta nói có mà ngta ko làm vậy làm sao để mình biết là ngta có chuyển hay không ạ
6 câu trả lời 6