Ơ chỗ em không có tiệm thuốc bắc chỉ co tiệm thuốc tây và nơi bán phân bón thì làm sao mua lưu huỳnh xôn hãy cho em bt?

4 câu trả lời 4