Ơ em không có tiệm thuốc bắc nhưng chỉ có tiệm thuốc tây và nơi bán phân bón thì làm sao mua lưu huỳnh?

4 câu trả lời 4