Cho 11gam hỗn hợp x gồm nhôm và sắt tác dụng với Clo thu được. viết phương trình hóa học.tính %?

4 câu trả lời 4