Có 1 tỷ trước 19 tuổi thì nên làm gì để có thể thành 10 tỷ sau 2 năm? dasd?

Em cảm ơn mấy bác
4 câu trả lời 4