Tính tình chậm chạp nên làm nghề gì ??

Tôi là người chậm chạp lề mề. Rất dễ tự ái lúc nào cũng gượng ép bản thân ko đc tự nhiên. Rất ngại khi nói chuyen trc người khác. Tôi mệt mói với cái tính này lắm rồi nay phải nghỉ học đi làm thật sự tôi ko biet lam nghề gì đây. Nhiều lúc muốn thay đổi bản thân nhưng ko đc 😥 Ai biet nghề gì phù họp với bản thân của... hiển thị thêm Tôi là người chậm chạp lề mề. Rất dễ tự ái lúc nào cũng gượng ép bản thân ko đc tự nhiên. Rất ngại khi nói chuyen trc người khác. Tôi mệt mói với cái tính này lắm rồi nay phải nghỉ học đi làm thật sự tôi ko biet lam nghề gì đây. Nhiều lúc muốn thay đổi bản thân nhưng ko đc 😥 Ai biet nghề gì phù họp với bản thân của tôi ko chỉ với 🙏🙏🙏
8 câu trả lời 8