Việc ký giấy nghỉ phép hè cho giáo viên của Hiệu trưởng?

Hiệu trưởng có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới từ ngày 01/6/2017 nhưng vẫn ký giấy nghỉ phép cho giáo viên trường cũ vào ngày 29/5/2017, thời gian nghỉ phép trong khoảng từ 01/6/2017 đến 31/7/2017. Như vậy đúng hay sai?
6 câu trả lời 6