E bị đổ keo 502 vào giày màu đen,giờ nó hiện lên giày mấy vết keo màu trắng,có cách nào để hết keo dính trên giày kh ạ?-_-?

5 câu trả lời 5