Máy tính mình đang làm việc bị ngắt kết nối, đã thử nhiều cách: Modem dây cáp đều ổn định, đặt lại DNS, ipconfig/renew, firewall.Mong hồi âm?

7 câu trả lời 7