Tôi phải xa người tôi yêu 3 năm mà mới có mấy ngày mà tôi đã như chết vì nhớ rồi bây giờ tôi phải làm gì thời gian có thể trôi nhanh hơn ạ?

G
8 câu trả lời 8