Mình có đồng xu trên đó có chữ 50 SEN vậy đổi ra tiền Việt Nam nó bao nhiêu vậy???

6 câu trả lời 6