Anh chị nào đã làm visa vào e hỏi chút?

E được đại sứ quán hungary mời đến phỏng vấn
Ai đã làm visa rồi cho e hỏi
Họ hỏi những cái j vậy ạ
9 câu trả lời 9