Cho mình hỏi có ai biết bài Một đời một lần của Lưu Đức Hoa lời Việt là bài gì không ạ? Mình được nghe từ ngày xưa thích lắm mà tìm không ra?

5 câu trả lời 5