Máy tính mình bị lỗi?

mình đang dùng máy asus rất ổn định cho đến hôm qua do công việc nên mình dùng cạn pin đến 0% sau đó mình không mở được máy chỉ mở và dùng được khi đang sạc và pin luôn ở chế độ 0% cả khi đang sạc tút sạc là máy tắt nguồn luôn.
Có ai từng gặp trường hợp này chưa chỉ mình cách giải quyết với?
6 câu trả lời 6