ReCaptcha luôn luôn sai, khắc phục như thế nào?

Mình đang kiếm bitcoin miễn phí tại http://faucethub.io/r/5322355
Muốn nhận bitcoin phải nhập recaptcha. Nhưng không hiểu sao gần đây mình nhập thì recaptcha bảo đúng nhưng website bảo sai, thử bao nhiêu lần cũng thế. Mình đã xoá cookie, cài lại trình duyệt cũng không được. AI biết giúp mình với.
Cảm ơn nhiều.
5 câu trả lời 5