Fox 6 tháng nôn mửa bụng khom lại và lưng cong lên , 2 chi sau duỗi thẳng đầu cắm xuống đất?

7 câu trả lời 7