Cách cải thiện giọng hát?

Mình tên Sơn. Từ nhỏ không thích âm nhạc cũng không hát thường xuyên ngoại trừ mấy tiết môn Nhạc (luôn bị điểm kém vì hát mà như đọc, ngọng,..). Sau này ra xã hội rồi thì đi chơi với nhóm luôn có 1 điểm chung là KARAOKE, mình luôn ngồi trong góc biện lí do xỉn, mệt nhiều lần mình cũng thấy ngại quá mà mình hát cực... hiển thị thêm Mình tên Sơn. Từ nhỏ không thích âm nhạc cũng không hát thường xuyên ngoại trừ mấy tiết môn Nhạc (luôn bị điểm kém vì hát mà như đọc, ngọng,..). Sau này ra xã hội rồi thì đi chơi với nhóm luôn có 1 điểm chung là KARAOKE, mình luôn ngồi trong góc biện lí do xỉn, mệt nhiều lần mình cũng thấy ngại quá mà mình hát cực dở. về nhà cố luyện hát thu âm vào thì nghe như thằng nào không phải mình hát vậy. Mọi người có cách nào để cải thiện giọng hát như cồ vịt của mình không?
4 câu trả lời 4