Mn cho em hỏi phân lớp bán bão hòa có đc coi là phân lớp chưa bão hoà k ạ. Em cảm ơn?

4 câu trả lời 4