Tại sao máy tính làm việc không mệt mỏi?nếu hư tại sao các máy chủ ta lại k phát hiện đc đều đó? trong khi nó vẫn hoạt động suốt vậy ạ,e mom?

mong duo dum e
4 câu trả lời 4