Địa chất công trình?

Xin chào mọi người. Tôi có một câu hỏi xin được mọi người giải đáp:
Hệ số rổng tự nhiên của đất e0 thường thì <1, vậy khi nào e0>1 và nó lơn hơn trong khoảng báo nhiêu và nó thuộc loại đất nào
4 câu trả lời 4