Làm sao để không bị bạn bè xa lánh nhưng không cần có cùng sở thích với chúng nó ??

Mình không thích bọn bạn bè chảnh chọe và mê trai hay những đứa môi đỏ mặt tường . Đó cũng là lý do mà mình không có nhiều bạn . Vì mình không cùng sở thích với chúng nó.
7 câu trả lời 7