Cho hỏi về chưông trình của Mỹ khoảng năm 2005 2006 Ai là người dũng cảm. Bắt thí sinh ăn gián ăn bọ. Cuối cùng lắy cờ vàng chiến thằng?

.
1 câu trả lời 1