Con lu 640xl bắt wifi căng đét không vào mạng ạ!?

con lu 640xl bắt wifi căng đét không vào mạng được là sao?máy đã reset khôi phục cài đặt gốc rùi.máy khác vào chạy ầm ầm.và thử cả mạng wifi khác cũng không được...thank you !
7 câu trả lời 7