Bị thằng gay hôn, tức vô cùng.?

Hom truoc mình vao nhà ve sinh trong sieu thị thì gặp thằng nhóc kia chừng 17,18 tuoi j đó nó vừa buớc ra tolet nó thấy mình, nó đứng nó nhìn mình một hồi minh vệ sinh xong vừa buớc ra nó chạy tới ôm hôn vào môi mình k kip phản ứng, mình đẩy nó ra,mình hoi nó bạn lam j thế, nó nói thay mình đẹp trai va xin sđt... hiển thị thêm Hom truoc mình vao nhà ve sinh trong sieu thị thì gặp thằng nhóc kia chừng 17,18 tuoi j đó nó vừa buớc ra tolet nó thấy mình, nó đứng nó nhìn mình một hồi minh vệ sinh xong vừa buớc ra nó chạy tới ôm hôn vào môi mình k kip phản ứng, mình đẩy nó ra,mình hoi nó bạn lam j thế, nó nói thay mình đẹp trai va xin sđt mình...mình lúc đó k biet thế nào thì phòng tolet kế bên chú kia buớc ra nhìn mình và nó, ổng k noi j chj nhìn va buoc ra ngoai luôn, luc đó mình vừa tức và vừa xấu hổ. Đến jo nghj laj vẫn thay khó chiu trong nguoi.
7 câu trả lời 7