Câu 1: Tại sao khi thoát khỏi bầy người vượn thì bầy người nguyên thủy lại sống Thành bầy đàn.?

7 câu trả lời 7