Bầy người vượn có gì khác so với bầy người nguyên thủy Cảm ơn mọi người nhiều.?

9 câu trả lời 9