Khi đi xin việc họ có yêu cầu bằng thot không,và bằng đại học và bằng thpt không trùng nhau có sao không ạ?

9 câu trả lời 9