Làm thế nào đây mọi người?

Tôi rất yêu cô ây, cô ấy chín chắn hơn tôi. Tôi là người đơn giản nên có lẽ còn con nít, và cô ấy không thich điều đó. Rồi chuyện cũng đến, dường như cô ấy thấy tôi không thay đổi được gì nên bây giờ quyết chia tay. Tôi đề nghị cô ấy cho tôi hai tháng để thay đổi. Cô ấy chỉ "ừ". Tôi nghĩ cô ấy chỉ ừ vậy... hiển thị thêm Tôi rất yêu cô ây, cô ấy chín chắn hơn tôi. Tôi là người đơn giản nên có lẽ còn con nít, và cô ấy không thich điều đó. Rồi chuyện cũng đến, dường như cô ấy thấy tôi không thay đổi được gì nên bây giờ quyết chia tay. Tôi đề nghị cô ấy cho tôi hai tháng để thay đổi. Cô ấy chỉ "ừ". Tôi nghĩ cô ấy chỉ ừ vậy thôi chứ hết hai tháng thử thách, thế nào cũng sẽ chia tay tôi mãi mãi.

Tôi phải làm sao đây khi cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Tôi cần phải thể hiện thế nào?
8 câu trả lời 8