Mấy bạn cho hỏi tại sao người dân từ Quảng Trị trở vào Cà Mau ít có hiện tượng phân biệt người thành thị và người nhà quê được không?

Mình thấy mấy người sống ngoài bắc từ Quảng Bình trở ra họ phân biệt người thành thị và người nhà quê một cách rất khốc liệt và thậm tệ, nhưng tại sao mấy người sống từ Quảng Trị trở vào thì hiện tượng tượng phân biệt người thành thị và người nhà quê là gần như không có hoặc có nhưng rất ít. Tại sao là có sự khác... hiển thị thêm Mình thấy mấy người sống ngoài bắc từ Quảng Bình trở ra họ phân biệt người thành thị và người nhà quê một cách rất khốc liệt và thậm tệ, nhưng tại sao mấy người sống từ Quảng Trị trở vào thì hiện tượng tượng phân biệt người thành thị và người nhà quê là gần như không có hoặc có nhưng rất ít. Tại sao là có sự khác biệt như vậy?
4 câu trả lời 4