Em đang là sinh viên đại học năm nhất nhưng em muốn chuyển trường về học viện ngân hàng phân viện bắc ninh học liệu có chuyển được không ad?

4 câu trả lời 4