Mọi người giúp mình bài này với gấp: kể 1 câu chuyện sử dụng thì quá khứ đơn dạng bài văn cơ bản thôi , bài này phần write unit 10 . mk c.ơn?

3 câu trả lời 3