Hãy viết về lịch sử một người nổi tiếng mà đất nước và cả thế giới đều biết, viết đoạn tiếng anh giùm mình nha?

4 câu trả lời 4