Em đang là sinh viên năm nhất đại học nhưng bây giờ em muốn chuyển về học viện ngân hàng phân viện bắc ninh học liêu có được không ad?

4 câu trả lời 4