E đã làm thẻ tại ngân hàng và có số tài khoản..như trong thời gian đợi để đk cấp thẻ....trong khoảng thời gian đó có ng chuyển tiền đk k a?

2 câu trả lời 2