Lúc 7h hai oto cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách 96km và đi ngược chìu nhau.Vận tốc của xe đó từ A là 36km/h và xe đi từ B là 28km/h?

a) lập ptcd của 2 xe. Chọc A làm gốc chiều (+) tưg A-B
b) tìm vị trí của 2 xe và khoảng cách giữa chúng lúc 9h
c) xác định vị trí và thời điểm lúc 2 xe gặp nhau
6 câu trả lời 6