Lúc 7h hai oto cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 96km và đi ngược chìu nhau. Vận tốc của xe đó từ A là 36km/h và của xe đi?

8 câu trả lời 8