Mọi người cho em hỏi trong 7 trường trực thuộc bộ công an thì trường nào ra làm việc được ngồi văn phòng vậy ạ?

6 câu trả lời 6