Nhà mình có nuôi hamster nhưng ba mình cứ đòi thả ra ngoài để nó chạy và sống trong nhà luôn,không cho vào chuồng sống nữa vậy có sao không?

13 câu trả lời 13