Nhà mình có nuôi hamster nhưng ba mình cứ đòi thả ra ngoài để nó chạy và sống trong nhà luôn,không cho vào chuồng sống nữa vậy có sao không?

4 câu trả lời 4